UVID 2012 // "כלים בלתי מאוישים – ממערכות למערך"

מערכות בלתי מאוישות משולבות כיום באוויר, בים ויבשה ומציבות אתגרים חדשים טקטיים ואסטרטגיים כאחד. מהפיכה ממשית מתחוללת, במסגרתה מחליפות המערכות הבלתי מאוישות משימות שנעשות בעבר ע"י כלים מאוישים ולעיתים אף פורצות תחומים מבצעיים חדשים שטרם קיבלו מענה עד היום. אולם, בחינה מעמיקה של הפעילויות שנעשות כיום, מציבה שאלות מערכתיות נוקבות באשר לשלוביות בתוך כל מימד (לדוגמא – סינרגיה בין שכבות שונות של כטב"מים) ובין המימדים השונים (לדוגמא, שלוביות בין כטב"מים לכשב"מים). זאת ועוד, לתחום הכלים הבלתי מאוישים, אשר התפתח בעיקרו מהמימד האווירי, ישנן מאפיינים מקצועיים המתבטאים בידע רק שנצבר עם השנים והוא מהותי ורלוונטי מאוד לכלל המערכות הבלתי מאוישות באשר הן מופעלות, כדוגמת – היבטי פיתוח והנדסה, היבטי תפעול והנדסת אנוש, היבטים רגולטורים, אתיים וכדומה.

 
שילוב תפיסת הכלים הבלתי מאוישים בשדה הקרב ובמוקדי פעילות משימתיים נוספים הנקראים על פי רוב – HLS (אבטחת מתקנים וגבולות, הגנת תשתיות לאומיות וכו'..), לצד תחזית צמיחת שימושים אזרחיים במערכות בלתי מאוישות (כדוגמת הובלת מטענים) מציבה כיום צורך ממשי לדון בהיבטים השונים של מערכות אלה ובמאפייני הפעלת הכוח בעתיד הקרוב והרחוק. שאלות מהותיות שנדרש לדון בהן הנן:
 
האם השימוש במערכות בלתי מאוישות הנו טקטיקה או אסטרטגיה המחייבת היערכות מותאמת בהיבט בניין הכוח ואופן הפעלתו? האם הגיע הזמן לשנות את התפיסה מאוסף מערכות בלתי מאוישות לתפיסת מערך מרכזי?

לצפייה בתוכניה לחצו כאן.