UVID 2013 // Unmanned Systems in a Complex Environment

הכנס, אשר כלל גם תערוכה מקיפה והדגמת מערכות, זימן יחדיו גורמים מובילים מישראל ומרחבי העולם אשר הציגו קונספטים, אתגרים, לקחים, תובנות, היבטים שיווקיים והישגים פורצי דרך בתחום הכלים הבלתי מאוישים תוך התייחסות למגמות ההתפתחות העתידיות. הכנס איפשר למובילי המערך בתפקידים השונים, להיפגש ולבנות את 'קהילת אנשי המערכות הבלתי מאוישות בישראל', שמורשתה הפכה לשם דבר בעולם.

מושב הפתיחה האסטרטגי של הכנס הובל על ידי ד"ר גבי סיבוני, מנהל תכנית צבא ואסטרטגיה במכון למחקרי בטחון לאומי- INSS.
מושב מרוץ החימוש העולמי הובל ע"י הד"ר טל ענבר, ראש תוכנית חלל וכטב"מ במכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל.

עוד חברו לכנס ארגון AUVSI ישראל ואיגוד הרובוטיקה הישראלית. מוסד הטכניון- מסלול TASP בראשותו של הפרופ' דניאל ווייס הוביל זו השנה את התחום האקדמי ואת התחרות השנתית של הכנס בתחום זה. אוניברסיטת בן גוריון שבנגב הצטרפה באופן רשמי למוסדות הפורסים חסותם על הפעילות.

לתוכניה כנס UVID 2013 לחץ כאן.