UVID 2015 // "Unmanned Systems Approaching Maturity"

בתחום הכלים הבלתי מאוישים, התרכזו בעשורים האחרונים מאמצי התעשיה והאקדמיה בפיתוח טכנולוגיות בסיסיות ותפיסות תפעול, בעיקר בתחום הצבא. בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי כיוון ממשי והרחבת העיסוק בתחום, כולל כניסה לסקטור האזרחי ומעבר ברור לבשלות / בגרות המערכות. הכנס הבינלאומי שיערך השנה יאורגן בשיתוף פעולה בין הארגונים Israel AUVSI וישראל דפנס, שני הארגונים העיקריים בארץ הפועלים בתחום כלים לא מאוישים בקהיליה הטכנית והמבצעית הישראלית.

הכנס בשנה זו איגד לראשונה, תחת קורת גג אחת, את הגישה הטכנית / מדעית ואת הגישה המבצעית / תפעולית בכלים לא מאוישים באוויר, ביבשה ובים, בתחום הצבאי והאזרחי. ישראל ידועה בעולם כפורצת דרך בפיתוח, תפעול וישום מערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים. הכנס הציע הזדמנות נדירה למפגשים, החלפת דעות והעברת מידע מקצועי בקרב אנשי הקהיליה אשר עוסקת בתחום זה. אנו מקווים שהמתווה המדעי של הכנס יתרום ללימוד, לדיאלוג ולהפריה הדדית בין מומחים בתחום, מהתעשיה, האקדמיה ומערכת הביטחון, מישראל וממדינות שונות שהשתתפו בכנס.

בכנס תתקיימנה הרצאות של מרצים אורחים מחו"ל ומישראל, כולם ידועים ומפורסמים בקהיליה העוסקת במערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים. בתוכנית מושבים ראשיים ופנלים מקצועיים לכלל הנוכחים וכן מושבים סקטוריאלים לפי תחומי עניין בהם דובר על טכנולוגיות חדשניות, תפיסות תפעול ולקחים שנלמדו במהלך שימוש במערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים באוויר, ביבשה ובים. בנוסף, התקיימה בימי הכנס תערוכת כלים בלתי מאושים, תתי מערכות ורכיבים של הטכנולוגיות הרלונטיות, תוצרת התעשיה הישראלית והתעשייה מחו"ל.

לתוכנית כנס AUVSI-UVID 2015 לחצו כאן.