UVID 2016 // בפתחו של עידן הדור ה-3 בכלים הבלתי מאוישים

הכנס הוקדש לכניסתו של תחום הכלים הבלתי מאוישים לעידן הדור ה - 3 ,תהליך עולמי בעל משמעות רבה ומקיפה.
במרכזו של הכנס עמד הנושא: "בפתחו של עידן הדור ה-3 בכלים הבלתי מאוישים"

בתוכנית:

  • משימות הכלים הבלתי מאוישים בהווה ומגמות מובילות בעתיד
  • "מרוץ החימוש" העולמי ומגמות השוק בתחום זה  שילוביות מערכות בלתי מאוישות בלחימה המודרנית – קונספטים וטכנולוגיות
  • השינויים בשדה הקרב הנוכחי והעתידי בנוכחות הכלים הבלתי מאוישים
  • כטמ"מים, כרב"מים, כשב"מים, כלים תת ימיים בלתי מאוישים והסינרגיה בין המערכות הללו
  • שרידות ואיומים מודרניים מ/ל- כלים בלתי מאוישים
  • אתגרי המערך המאויש מרחוק: תפעול, פיתוח, תחזוקה וכו'...
  • לקחים נלמדים ותובנות בין מערכתיות
  • טכנולוגיות פורצות דרך
  • היבטים מסחריים במערכות בלתי מאוישות

לתוכניה לחץ/י כאן